Aktiviteter

En vanlig dag på Lillmyran kan se ut som följande:
6.30 Lillmyran öppnar
8.15 Frukost
9.00 Pedagogisk verksamhet
11.10 Lunch
12.00 Läs/sov/vila/innelek/utelek
13.00 Fri lek/Pedagogisk verksamhet
14.15 Mellanmål
Efter behov Lillmyran stänger