Frågor & Svar

Kanske du undrar någonting om Lillmyran? Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna och svaren. Vill du veta något mer, eller saknar du någon fråga så kontakta oss gärna på info@lillmyran.com.

Vad är ett föräldrakooperativ?

I ett föräldrakooperativ är det barnens föräldrar som driver förskolan och tillsammans med personalen ansvarar för verksamheten. Som Lillmyran-förälder blir du medlem i Föräldrakooperativet Lillmyran Ekonomiska förening, och deltar i föreningens verksamhet och i arbetet med barnen. Kontakta oss gärna för att få veta mer om vad som förväntas av dig som Lillmyran-förälder.

Vad får jag på Lillmyran, och vad bör jag vara beredd att ge?

På Lillmyran får du som förälder en inblick i barnens vardag. Du lär känna personalen, barnen och övriga föräldrar och får tillsammans med dem goda möjligheter att påverka verksamheten. Du vet vilka barn och vuxna ditt barn pratar om, och ditt barn känner sig tryggt med de andra föräldrarna. Ditt barn får vistas i en hemtrevlig och stimulerande miljö tillsammans med kunniga och engagerade pedagoger, och får äta mat som lagas från grunden av en utbildad kock. I gengäld krävs ett visst engagemang av dig som förälder, men vi som är medlemmar upplever att fördelarna med ett föräldrakooperativ uppväger detta med råge.

Hur ansöker jag om plats på Lillmyran?

Om du vill att ditt barn ska bli en Lillmyra, eller vill veta mer om oss, kontakta oss via e-post (info@lillmyran.com) eller på telefon 026-19 38 74. Det går bra att ställa sig i kö hos Gävle kommun. Vi prioriterar de familjer som valt Lillmyran i första hand, och vi tillämpar syskonförtur. När vi har en plats ledig bjuder vi in till ett samtal med någon ur styrelsen som berättar om vår verksamhet och ger dig möjlighet att ställa frågor.

Får jag komma och se hur ni har det?

Självklart! Ring och prata med vår rektor Sabina (telefon 026 – 19 38 74) för att boka in ett besök.

Vilka öppettider gäller hos er?

Lillmyran öppnar 6.30 på morgonen och stänger efter föräldrarnas behov på eftermiddagen.

Vad kostar det att ha mitt barn på Lillmyran?

Avgiften baseras dels på barnets ålder och dels på föräldrarnas inkomst, och följer maxtaxan. Vi får elevbidrag från kommunen.

Vid föräldraledighet med småsyskon får äldre syskon vara på Lillmyran mellan 9 och 14 varje dag, alltså upp till 25 timmar per vecka.

Vart vänder jag mig om jag har synpunkter eller klagomål på Lillmyrans verksamhet?

Läs informationen i Lillmyrans klagomålshanteringsrutin om hur du går tillväga för att lämna synpunkter eller klagomål. Du kan läsa mer på Gävle kommuns hemsida.