Arbetssätt

Vårt arbetssätt på Lillmyran är pedagogisk dokumentation för att vi vill att barnet ska stå i centrum. Barnen lär av varandra, barns lek är viktig. Därför använder vi oss mycket av drama. När vi arbetar med drama arbetar vi mycket med karaktärer, att lära sig genom lek.  I drama tränar man på många olika saker, samarbete, att se varandra och att våga ta plats.  Vi arbetar med drama som en naturlig del av vår vardag på olika sätt.

Miljön är en ”tredje pedagog”. Den underlättar lärandet för barnen. Vi anser att det är viktigt att lära barnen tidigt att värna om sin hälsa. Gympa och miniröris, bra mat och att aktivt arbeta med miljön genomsyrar hela vår verksamhet.

Dokumentation synliggör för barnen, deras föräldrar och pedagogerna vilken kompetens barnen har och hur deras lärprocesser ser ut.

Läs mer om pedagogisk dokumentation (pdf)

Lillmyrans likabehandlingsplan (pdf)